İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ TALİMATI
 
Türk Hava Sahasında işletilecek veya kullanılacak Sivil İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerinin ithali, satışı, kayıt ve tescili, uçuşa elverişliliğin sağlanması, sistemleri kullanacak kişilerin sahip olması gereken nitelikleri, hava trafik hizmetleri ve İHA operasyonlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla SHT-İHA talimatı güncellenerek yayımlanmıştır.
 
Talimatın güncellenmesi ile birlikte;
 
* Azami kalkış ağırlığı 25 kg'a kadar olan İHA sahiplerine çevrimiçi kayıt ve belirli şartlarda uçuş kolaylığı getirilmiştir.
 
* AR-GE çalışması yapacak kişi ve kuruluşlara bazı gerekliliklerden muafiyet getirilmiştir.
 
* Emniyet ve güvenlik konularında önlemler artırılmıştır.
 
* Yasak ve özel izin gerektiren bölgeler tanımlanmıştır.
 
* Ticari faaliyet yapmak isteyen İHA sahipleri için gereklilikler anlaşılır hale getirilmiştir.
 
* Ticari uçuşlarda emniyetin artırılması amacıyla İHA pilotlarının eğitim müfredatı belirlenmiştir.
 
Daha detaylı bilgi, uçuş izni talebi ve kayıt işlemleri için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne ait olan http://iha.shgm.gov.tr/index.html web sayfasının ziyaret edilmesi gerekmektedir.
 
---Balya İlçesi İha ve Drone Uçuşlarına Yasak olan Bölgeler için  tıklayınız!...